11-Deoksikortizol (Compound S)

Klinik kullanımı :

Hipotalamik-hipofiz-adrenal aksın ve hipofiz ACTH rezervinin

değerlendirilmesinde kullanılır. Kortizolle baskılanan 80 ng/ml’den az

11- deoksikortizol konsantrasyonları adrenal veya hipofizer

yetersizliği gösterir.

Referans değerler

< 8 ng/mL

Yükseldiği durumlar

-11-alfa hidroksilaz eksikliğine bağlı olarak gelişen Adrenokortikal

hiperplazi,

-Adrenal karsinomlar,

-ACTH düzeylerinin arttığı durumlar.