17 Alfa Hidroksi Progesteron (Serum)

Klinik kullanımı :

Konjenital adrenal hiperplazi (KAH), hirşutizm ve infertilitenin tanı

ve takibinde kullanılır.

Referans değerler

Çocuk;

Yenidoğan: < 630 ng/dL

Prepubertal erkek: < 110 ng/dL

Prepubertal kadın: < 100 ng/dL

Yetişkin Erkek;

< 220 ng/dL

Yetişkin Kadın;

Follikuler: < 80 ng/dL

Luteal: < 285 ng/dL

Postmenapozal: < 51 ng/dL

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar