5 Hidroksi İndol Asetik Asit (5-HIAA)

Klinik kullanımı :

Olası Karsinoid tümör ve sendrom tanısında ve tedaviye cevabın

takibinde kullanılır. Karsinoid tümörler (argentaffin hücreler)

özellikle barsağın orta kısmının tümörleridir. Siyanoz, hepatomegali,

pulmoner kapağı içeren kalp hastalıklarını, gastrointestinal yol

obstrüksiyonlarını (özellikle ince bağırsak) değerlendirmede

kullanılır. Erişkinde Çölyak hastalığı tanısında kullanılır. Ilımlı

yükselmeler Whipple hastalığında görülebilir.

Örnek toplama özellikleri

Asetik asit üzerine toplanmalıdır. 25 mL 6 N HCl veya 12 g. borik

asit üzerine toplanan idrarda kabul edilir. Seratonin içeren patlıcan,

domates, ceviz, muz, avakado, fıstık gibi yiyecekler son 72 saat

içinde tüketilmemelidir. Ayrıca yine son 72 saat içinde asetaminofen

ve fenasetin de kullanılmamış olmalıdır.

Referans değerler

< 9yaş: 0,4-5,6           > 10 mg/24 saat (anormal)

<13 yaş : 1-6,3           > 30 mg/24 saat (diagnostik)

<18 yaş: 0,9-6,5

>=18 yaş: 9 mg/gün

SI ünite dönüşüm katsayısı

x 5,2=μmol/gün

İnterfere edici faktörler

-Bazı ilaçlar 5-HİAA miktarını artırır.

Örnek: gliseril guaiacolate, asetaminofen, kafein,

fenasetin, asetanilid, metokarbamol ve rezerpin.

-Bazı ilaçlar 5-HİAA miktarını azaltır.

Örnek: klorpromazin, etil alkol, heparin, imipramin

(tofranil), izoniazid (İNH), levo dopa, MAO inhibitörleri,

methenamin, metil dopa (Aldomet), fenotiazinler,

prometazin, aspirin ve trisiklik antidepresanlar.

Yükseldiği durumlar

-Karsinoid tümör,

-Çölyak hastalığı,

-Whipple hastalığı,

-Kistik fibrozis,

-Bronşial karsinomlar.

Azaldığı durumlar

-Depresyon,

-İnce barsak rezeksiyonu,

-Fenilketonüri ve Hartnup hastalığı,

-Migren.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar