Adenovirüs Antikorları

Klinik kullanımı

Aktif Adenovirüs enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. Adenovirüs, alt ve üst solunum yolu, konjunktivit ve gastrointestinal enfeksiyonlarına neden olan adeno ailesinden çift sarmallı DNA virüsüdür. Solunum yolu enfeksiyonlu, konjunktivitli, gastroenteritli,

hemorajik sistitli hastalardan çok değişik virüsler izole edilmiştir.

Referans değerler

Negatif (Normal)

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar