Adenozin Deaminaz (ADA)

Klinik kullanımı : Malignitelerin ve enfeksiyonların birçok değişik tipinde (viral hepatit,
infeksiyoz mononükleoz, tifoid fever ve tüberküloz), portal hipertansiyonla (asit) ilişkili karaciğer sirozunda en faydalı test ADA’dır.
Plevral sıvıda yükselmiş ADA seviyeleri çok yaygın olarak Tüberküloz (TB) ile ilişkilidir. Efüzyonlarda bulunan artmış ADA aktivitesi; TB;
bakteriyel enfeksiyonlar, romatolojik hastalıklar, lenfoproliferatif bozukluklarda görülür. BOS’da ADA; tüberküloz menenjit olgularında yüksektir.

Referans değerler : < 30 U/L

Yükseldiği durumlar:
-Hepatit, siroz, hemokromatoz,
-Hemolitik anemi,
-Tüberküloz,
-Prostat ve mesane karsinomları,
-Talasemi majör,
-Otoimmün hastalıklar,
-Gut,
-Enfeksiyoz mononükleoz,
-Kalp yetmezliği,
-Sarkoidoz.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar