Adrenal Salgı Bezi (Böbrek üstü bezi) Tümörleri

Adrenal Salgı Bezi Tümörleri:

Adrenal bezde saptanan tümörler, vücudun diğer bölümlerinde

bulunan kanserlerin adrenal beze yayılımı sonucu ortaya çıkabileceği gibi,

adrenal bezin iç ve dış tabakalarından gelişen tümörler de olabilir.

Adrenal medulla kaynaklı tümörlere feokromositoma adı verilir. Adrenal korteks kötü huylu (malign) tümörleri adrenokortikal karsinom olarak adlandırılır. Adrenal korteks kökenli iyi huylu (benign) tümörler adrenal adenomlardır. Adrenal bezlerde ayrıca bezde bulunan bağ ve yağ dokusundan köken alan tümörler de görülebilir.

Belirti ve bulgular:

Adrenal tümörler bu bezin hormonlarının aşırı miktarda salgı-

lanmasına bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, kan basıncı yüksekliği, potasyum kaybı başta olmak üzere sıvı mineral dengesizlikleri, kilo değişiklikleri, aydede

yüzü görünümü, abdominal obezite (karın bölgesinde şişmanlık), ciltte çatlamalar

ve renk değişiklikleri, karın ağrısı, kadınlarda vücutta kıllanma artışı (hirşutizm), erkeksi vücut şekli ve adet düzensizlikleri, emosyonel labilite (duygusal dalgalanma) ve depresyon

başta olmak üzere duygudurum bozukluklarına yol açabilir. Ayrıca kemiklerde zayıflama ve kan şekeri yükselmesi beraberinde şeker hastalığı gelişebilir.

Günümüzde birçok hastalığın tanı ve takibinde artan şekilde radyolojik görüntüleme

yöntemleri kullanıldığı için adrenal tümörle ilişkili herhangi bir belirti ve bulgusu

olmayan hastalarda tamamen farklı nedenlerle yapılan bilgisayarlı tomografi veya

manyetik rezonans görüntüleme tetkiklerinde bir adrenal tümör tesadüfi olarak da

saptanabilir. Bu şekilde adrenal beze yönelik olarak yapılmamış bir görüntülemede

saptanan adrenal kitleler adrenal insidentaloma adını alır.

Tanı:

Adrenal bez hormonlarının fazla salgı landığını düşündüren klinik belirti ve

bulgular varlığında bu hormonların düzeylerini değerlendirmek için bazal koşullarda

ve dinamik testler uygulanması suretiyle tanısal kan ve idrar tetkikleri yapılır. Bu tetkikler

ile adrenal bez hormonlarının fazlalığının belirlendiği durumlarda ve vücudun

bir başka bölgesindeki kanserin adrenal beze yayılmış olabileceği düşünüldüğünde

adrenal tümörlerin görüntülenmesi için radyoloji ve nükleer tıp uygulamalarından

yararlanılır. Özellikle, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tümörün

yerinin ve büyüklüğünün saptanmasında kullanılır. Bu metotlar ayrıca tümörün

iyi huylu veya kötü huylu olduğunun ayırt edilmesinde de faydalı olabilir.

Tedavi:

Adrenal tümörlerde tedavi, tümörün tipi, büyüklüğü, hormon salgılayıp salgılamaması, adrenal dışında yayılım olup olmaması, ayrıca hastanın yaşı, klinik belirti ve bulguları göz önüne alınarak planlanır.

Özellikle aşırı hormon salgısı yapan tümörlerde cerrahi tedavi uygulanır. Tedavi

seçenekleri içinde cerrahiye ek olarak ilaç ve ışın tedavisi yer alır.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar