Ağrı

Ağrı:

Uluslararası Ağrı Çalışmaları Derneği tarafından yapılan tanımlamaya göre ağrı;

“vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek ya da olası bir doku hasarı ile

birlikte seyreden, hastanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan,

emosyonal (duygusal) ve sensoryal (algılanan) bir duygudur”.

Sınıflandırma:

A. Süresine göre

-Akut (ani) ağrı: Ameliyat sonrası ve travma ağrısı.

-Süregen ağrı: 3-6 aydan uzun süreli kanser ağrısı, nöropatik (sinirleri ilgilendiren) ağrı

B. Kaynağına göre

– Kanser ağrısı

– Artritik (eklem yangısı) ağrı

– Postherpetik (uçuk hastalığı sonrası) ağrı

– Ameliyat sonrası ağrı

– Orak hücre anemisine (bir çeşit kan hastalığı) bağlı ağrı

– Somatik Ağrı: (Organlardan kaynaklanan)

– Ani, keskin, iyi tanımlanabilen ağrı; travma, kırık, çıkık

– Visseral Ağrı: (iç organ kaynaklıdır) Künt, yavaş karakterlidir. Ağrı bölgesi zor tarif

edilir.

– Sempatik Ağrı: Yanma hissi, kol ve bacaklarda şekil bozukluklarıyla karakterizedir.

C. Mekanizmasına göre

D. Ağrı bölgesine göre

– Baş ağrısı

– Boyun ağrısı

– Bel ağrısı

– Pelvik (karın alt bölgesi) ağrı

– Böğür ağrısı

Ağrı Değerlendirmesi: Ağrı son derece kişisel bir algılama olup, kişisel, kültürel, etnik ve psikolojik faktörlerden etkilenir. Ölçümünde çeşitli yöntemler

geliştirilmiştir:

1. Tek boyutlu yöntemler

a. Kategori skalaları: Hastadan ağrı şiddetini tanımlayan sözcüğü seçmesi istenir.

b. Sayısal skalalar (NRS – Nümerik değerlendirme skalası): Hastalara ağrı şiddetine

0-10 ya da 0-100 arasında not vermesi istenir.

c. Görsel analog skala (VAS)(Vizüel Analog Skala): Hasta bir ucu hiç ağrı olmayan, diğer ucu ise dayanılamayacak kadar şiddetli ağrıyı ifade eden 10 cm’lik bir çizgi üzerinde ağrısının şiddetini işaretler.

2. Çok boyutlu yöntemler: Ağrıyı duyu ve şiddet açısından değerlendiren yöntemlerdir.

Örnek olarak McGill Ağrı Anketi, West Haven Ağrı Sorgulama Formu, Kısa

ağrı sorgulama formu sayılabilir.

Tedavi:

Nedene yönelik tedavi ağrı tedavisinin öncelikli yaklaşımı olmalıdır. Ancak

nedene yönelik tedavi sürerken ağrının giderilmesi de gereklidir.

1. Farmakolojik yaklaşımlar: Ağrı kesiciler

2. Fiziksel yöntemler: Sıcak uygulama, soğuk uygulama, masaj, bası ve titreşim,

egzersiz, pozisyon değiştirme, istirahat

3. Girişimsel yöntemler: Bloklar (bölgesel uyuşturma)

4. Cerrahi yöntemler

5. Psikososyal yöntemler: Bilgilendirici ve davranışsal yaklaşımlar, gevşeme, hipnoz,

hasta eğitimi, psikoterapi.