Ağrı Nedir

-->

:

Uluslararası Ağrı Çalışmaları Derneği tarafından yapılan tanımlamaya göre ağrı;

“vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek ya da olası bir doku hasarı ile

birlikte seyreden, hastanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan,

emosyonal (duygusal) ve sensoryal (algılanan) bir duygudur”.

ağrı

ağrı

Sınıflandırma:

A. Süresine göre

-Akut (ani) ağrı: Ameliyat sonrası ve travma ağrısı.

-Süregen ağrı: 3-6 aydan uzun süreli , nöropatik (sinirleri ilgilendiren) ağrı

B. Kaynağına göre

– Kanser ağrısı

– Postherpetik (uçuk hastalığı sonrası) ağrı

– Ameliyat sonrası ağrı

– Orak hücre anemisine (bir çeşit kan hastalığı) bağlı ağrı

– Somatik Ağrı: (Organlardan kaynaklanan)

– Ani, keskin, iyi tanımlanabilen ağrı; travma, kırık, çıkık

: (iç organ kaynaklıdır) Künt, yavaş karakterlidir. Ağrı bölgesi zor tarif

edilir.

: Yanma hissi, kol ve bacaklarda şekil bozukluklarıyla karakterizedir.

C. Mekanizmasına göre

D. Ağrı bölgesine göre

Ağrı Değerlendirmesi: Ağrı son derece kişisel bir algılama olup, kişisel, kültürel, etnik ve psikolojik faktörlerden etkilenir. Ölçümünde çeşitli yöntemler

geliştirilmiştir:

1. Tek boyutlu yöntemler

a. Kategori skalaları: Hastadan ağrı şiddetini tanımlayan sözcüğü seçmesi istenir.

b. Sayısal skalalar (NRS – Nümerik değerlendirme skalası): Hastalara ağrı şiddetine

0-10 ya da 0-100 arasında not vermesi istenir.

c. Görsel analog skala (VAS)(Vizüel Analog Skala): Hasta bir ucu hiç ağrı olmayan, diğer ucu ise dayanılamayacak kadar şiddetli ağrıyı ifade eden 10 cm’lik bir çizgi üzerinde ağrısının şiddetini işaretler.

2. Çok boyutlu yöntemler: Ağrıyı duyu ve şiddet açısından değerlendiren yöntemlerdir.

Örnek olarak McGill Ağrı Anketi, West Haven Ağrı Sorgulama Formu, Kısa

ağrı sorgulama formu sayılabilir.

Tedavi:

Nedene yönelik tedavi ağrı tedavisinin öncelikli yaklaşımı olmalıdır. Ancak

nedene yönelik tedavi sürerken ağrının giderilmesi de gereklidir.

1. Farmakolojik yaklaşımlar: Ağrı kesiciler

2. Fiziksel yöntemler: Sıcak uygulama, soğuk uygulama, masaj, bası ve titreşim,

egzersiz, pozisyon değiştirme, istirahat

3. Girişimsel yöntemler: Bloklar (bölgesel uyuşturma)

4. Cerrahi yöntemler

5. Psikososyal yöntemler: Bilgilendirici ve davranışsal yaklaşımlar, gevşeme, hipnoz,

hasta eğitimi, psikoterapi.

Bir önceki sağlık makalemiz Ağız ve Boğaz Kanseri Belirtileri sizler için ayrıca Ağız kanseri, Boğaz kanseri ve Lenfoma hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*