Aktif Protein C Rezistansı (APC-R, aPTT/APC Tarama Testi)

Klinik kullanımı :

Protein-C, vitamin K bağımlı protein zimojen olup karaciğerde

sentezlenir ve plazmada dolaşır. Plazma konsantrasyonu 5,0 μg/ml

dir. Aktif protein C’nin antikoagülan fonksiyonu, endotel hücre

membranına trombin ve trombomodulin ile birlikte bağlanması ile

başlar. Aktif protein C, aktif haldeki faktör V ve faktör VIII’i inaktive

ederek koagülasyon şelalesinin kontrollü şekilde çalışmasını sağlar.

Venöz, arteriyel tromboembolizm hikayesi bulunan olgular ile venöz

ve arteriyel tromboembolizm aile hikayesi olanların, olası trombotik

riskin değerlendirilmesinde kullanılır.

Referans değerler:

APTT: 26-38 saniye

APC/APTT: 2,4-4,0

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar