Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)

Klinik kullanımı :

Pıhtı oluşumunda, intrinsik sistemin ve genel yolun

değerlendirilmesinde kullanılır. Antikoagülan tedavi alan hastalarda

kontrolün 1,5-2,5 katı olmalıdır. Faktör 1 (fibrinojen), 2, 5, 8, 9, 10,

11, 12, faktörlerinin değerlendirilmesinde, prekallikrein

eksikliklerinin taranmasında, Heparin, argatroban ve hirudin

tedavilerinin monitorize edilmesinde kullanılır. Ayrıca DİK,

Disfibrinojenemi, karaciğer yetmezliği, dolaşan antikoagülanlar ve K

vitamini yetersizliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Referans değerler :

APTT: 30-40 sn.

PTT: 60-70 sn.

Olası Kritik Değerler

aPTT: >70 sn.

PTT: >100 sn.

Yükseldiği Durumlar

-Konjenital ve kazanılmış pıhtılaşma faktör eksiklikleri,

-Karaciğer sirozu,

-Vitamin K eksikliği,

-Lösemi,

-DİK,

-Heparin uygulanması,

-Hipofibrinojenemi,

-Von Willebrand hastalığı,

-Hemofili.

Azaldığı Durumlar

-DİK’in erken dönemi,

-Yaygın kanser.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar