Albumin (Mayi)

Klinik kullanımı :

Serum ve mayi albumin konsantrasyonları arasındaki farkın

transüdalarda (>1,1 g/dL)’den yüksek, eksüdalarda ise (<1,1 g/dL)

den düşük olduğu bildirilmiştir. Ayrıca portal hipertansiyona neden

olan siroz, konjestif perikardit, sağ ventrikül yetmezliği gibi

patolojilerde serum ve vücut sıvısı arasındaki albumin seviyesi farkı

(>1,1 g/dL)’den yüksek olmaktadır.

Malignite, tüberküloz, SLE, miksödem, ciddi hipoalbuminemi ve bazı

over hastalıklarında bu fark (<1,1g/dL)’den düşük olmaktadır. Ağır

karaciğer yetmezliği olan hastalarda ise (>2,5 g/dL) olabilmektedir.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar