Aldolaz

-->

Klinik kullanımı :

Serum , AST (SGOT) ve CPK ya çok benzer bir enzimdir. Bu

test özellikle kas veya hepatik hastalıkların gösterilmesinde çok

yararlıdır. Duchenne muskuler distrofi (taşıyıcılar dahil),

, , , ,

gibi kas hastalıklarında aşırı yükselme gösteren

glikolitik enzimdir. Nörojenik atrofilerde normal değerler görülür.

Referans değerler

Yetişkin : 3 – 8,2 Sibley-Lehninger ünitesi/dL veya 22-59 mU/L

37°C (SI unit)

(Çocuklarda yetişkin değerinin 2 katı, yenidoğanlarda yetişkin

değerinin 4 katı )

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,017=μkat/L

Yükseldiği durumlar

-,

-Karaciğer metastazları,

-,

-Granülositik ve ,

-,

-,

-,

-,

-,

- ve şizofreninin %60-80’i ve neoplazilerde artmış

değerler bulunur.

-Akut viral hepatitte artış ALT ile paralellik gösterir.

Azaldığı durumlar

-,

-,

-Kas kaybının olduğu hastalıklar

Bir önceki sağlık makalemiz Albumin (Mayi) sizler için ayrıca Ağır karaciğer yetmezliği, Albumin ve ciddi hipoalbuminemi hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*