Aldolaz

Klinik kullanımı :

Serum aldolaz, AST (SGOT) ve CPK ya çok benzer bir enzimdir. Bu

test özellikle kas veya hepatik hastalıkların gösterilmesinde çok

yararlıdır. Duchenne muskuler distrofi (taşıyıcılar dahil),

dermatomyozit, polimyozit, limp-girdle distrofi, myotonia distrofi,

rabdomyoliz gibi kas hastalıklarında aşırı yükselme gösteren

glikolitik enzimdir. Nörojenik atrofilerde normal değerler görülür.

Referans değerler

Yetişkin : 3 – 8,2 Sibley-Lehninger ünitesi/dL veya 22-59 mU/L

37°C (SI unit)

(Çocuklarda yetişkin değerinin 2 katı, yenidoğanlarda yetişkin

değerinin 4 katı )

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,017=μkat/L

Yükseldiği durumlar

-Akut hepatit,

-Karaciğer metastazları,

-Myokard enfarktüsü,

-Granülositik ve megaloblastik anemiler,

-Hemorajik pankreatit,

-Delirium tremens,

-Trişinoz,

-Gangren,

-Prostat tümörleri,

-Akut psikoz ve şizofreninin %60-80’i ve neoplazilerde artmış

değerler bulunur.

-Akut viral hepatitte artış ALT ile paralellik gösterir.

Azaldığı durumlar

-Geç musküler distrofi,

-Herediter fruktoz intoleransı,

-Kas kaybının olduğu hastalıklar

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar