Aldosteron (Serum)

Klinik kullanımı :

Adrenal bezler tarafından üretilen Na tutan başlıca hormondur.

Böbrek distal tüplerinden potasyumun atılımına karşılık sodyum

reabsorbsiyonu artar. Bu durum kan basıncını arttırır. Serum

aldosteron seviyeleri Na alımından ve hastanın yatar veya ayakta

olma pozisyonuna bağlı olarak etkilenir. Düşük sodyum

diyetindekiler normale göre 2-5 kat artış göstereceklerdir. Bundan

dolayı referans aralığının çok değişken olduğu ve her hasta için

referans bulmanın güçlüğü ortaya çıkar.

Serum aldosteron seviyeleri ortostatik hipotansiyonu olan, elektrolit

bozukluğu ve kan basıncı güçlükle kontrol edilen hastaların

değerlendirilmesinde kullanılır.

Örnek toplama özellikleri :

Aşırı egzersiz, akut stres ve birçok ilaçlar (Diüretikler, lityum,

kalsiyum kanal blokörleri, ACE inhibitörleri, propranolol,

Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ve heparin) serum aldosteron

seviyelerini etkileyebilirler. Hasta en azından 2-4 hafta boyunca günde 3 gram kadar sodyum

içeren normal tuzlu bir diyete uymalıdır ve son 2 saat boyunca

ayakta veya oturur pozisyonda olmalı, uzanmasına izin

verilmemelidir (ayakta veya istirahat halinde). Ayrıca son 2

haftada diüretik, östrojen ve siklik progestasyonal ajanlar,

antihipertansif ilaçlar kullanılmamalıdır.

Referans değerler :

Ayakta : 30 – 355 pg/mL

Yatarak : 8 – 172 pg/mL

İdrar: 2-26 mcg/24 saat veya 6-72 nmol/24 saat (SI unit)

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,0277=nmol/L

Yükseldiği durumlar :

Primer aldosteronizm:

-Aldosteron- üreten adrenal adenoma (Conn’s hastalığı),

-Adrenal kortikal nodüler hiperplazi,

-Bartter sendromu.

Sekonder aldosteronizm:

-Hiponatremi,

-Hiperkalemi,

-Diüretik alımı ile sonuçlanan hipovolemi ve hiponatremi,

-Aşırı laksatif kullanımı,

-Stres,

-Malign hipertansiyon,

-Jeneralize ödem,

-Renal arter stenozu,

-Gebelik,

-Oral kontraseptif kullanımı,

-Cushing sendromu,

-Kanama veya hipovolemi.

Azaldığı durumlar

-Aldosteron eksikliği,

-Renin eksikliği,

-Steroid tedavisi,

-Addison hastalığı,

-Çok yüksek sodyum diyeti,

-Konjenital adrenal hiperplazi (CAH),

-Hiporeninemik hipoaldosteronizm,

-Hipernatremi,

-Hipokalemi,

-Gebelik toksemisi,

-Antihipertansif kullanımı.