Alfa-1 Antitripsin

Klinik kullanımı :

Akut faz reaktanıdır. Serumda en yüksek bulunan proteaz

inhibitörüdür. Familyal kronik akciğer hastalığı olasılığının

araştırılmasında kullanılır. İleri derecedeki Alfa-1 antitripsin

düşüklüklerinde kronik akciğer ve karaciğer hastalıkları gelişebilir.

Ağır derecedeki kalıtsal AAT yetersizliklerinde özellikle çocuklarda

neonatal hepatit sendromu ve infantil siroz gibi ağır tablolar

gelişebilir. Yetişkinlerde ise amfizem ve kronik bronşit gibi kronik

akciğer hastalıklarına eğilim yaratır.

Referans değerler :

85-213 mg/dL veya 0,85-2,13 g/L (SI unit)

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,1=g/L

Yükseldiği durumlar :

-Her türlü enfeksiyon,

-Doku nekrozu, travmalar,

-Oral kontraseptif kullanımı,

-Gebelik,

-Stres,

-Tiroid enfeksiyonları.

Azaldığı durumlar

-Yenidoğan respiratuar distress sendromu,

-Düşük serum proteinleri;

*Nefrotik sendrom,

*Malnutrisyon,

*Son evre kanserler,

*Protein kaybettirici enteropatiler.