Alüminyum

-->

Klinik kullanımı :

Alüminyum, kemiklerde ve beyinde birikerek kemik yapısında

bozulmaya ve ensefalopatiye neden olan bir elementtir.

Hemodiyaliz hastalarının takibinde kullanılır. Al(OH)3,

antiasit olarak, ayrıca diyaliz hastalarında fosfat bağlayıcı ajan

olarak kullanıldığından diyaliz hastalarında Al toksisitesinin takibi için

kullanılır. Akut alüminyum toksisitesinde tedavi amacıyla

desferroksamin infüzyonu uygulanır. Sıklıkla hemodiyaliz uygulanan

renal yetmezlikli hastaların takibinde kullanılır.

Örnek toplama özellikleri

Hemolizli, sarılıklı, lipemik serumlarla çalışılmaz. 24 saatlik idrar

soğukta gönderilmelidir. Son 24 saat içinde alüminyum içeren

antiasitler kullanılmamalıdır. Serum alüminyum konsantrasyonunun

sirkadiyen ritmi mevcuttur. En yüksek değerler sabah 09.00

civarında, en düşük değerler 18.00 civarında ölçülür. Takip edilen

hastalardan örnek her zaman aynı saatte alınmalıdır.

Referans değerler

Serum; İdrar; Diyaliz mayi;

0,0-6,0 ng/mL 0-32 μg/gün <10 ng/mL

< 40.0 ng/mL (diyaliz hastası)

Olası kritik değerler

100 μg/L’ nin üzerindeki değerler toksiktir.

Yükseldiği durumlar

-,

-,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi sizler için ayrıca Karaciğer hastalıkları, Osteoblastik kemik tümörleri ve Paget hastalığı hakkında bilgiler verilmektedir.