Aminoasit Profili

Klinik kullanımı :

Anormal aminoasit metabolizması sonucu oluşan metabolik

defektlerin saptanmasında kullanılır.

Örnek toplama özellikleri

2 ml heparinize plazma, kuru buzda dondurulmuş olarak

gönderilmelidir. Örnek almadan önce hasta 12 saat aç kalmalıdır.

Plazma plastik tüpe alınmalı ve bir saat içinde dondurulmalıdır.

Sirkadiyen ritm aminoasit seviyelerini etkiler. Sabahları en düşük,

günün ortasında en yüksektir.

******referans değerleri her bir aminoasit için eklenecektir****

Yükseldiği durumlar

(Tam kan);

-Spesifik aminoasidopatiler (örnek: PKU, Mapple Syrup Disease),

-Spesifik aminoasidüriler (örnek: Glutarik asidüri).

(İdrar);

-Spesifik aminoasidüriler (örnek: Sistinüri, Homosistinüri).

Azaldığı durumlar

(Tam kan);

-Hartnup hastalığı,

-Nefrit,

-Nefrotik sendrom.