Amip Antikoru (Entamoeba Histolytica Antikoru)

-->

Klinik kullanımı :

Protozoan parazit tarafından meydana gelen

bir enfeksiyondur (). Test özellikle karaciğer absesi olmak

üzere bağırsak dışı dokularda meydana gelen amibiazisin teşhisinde

yararlıdır. İntestinal amebiazisi araştırmak amacıyla dışkı örneğinde

de Entamoeba histolitica araştırması önerilmektedir. Patojenik ve

non-patojenik türleri () olduğundan mikroskopik

olarak ayrılamaz. Pozitif seroloji patojenik türün varlığını gösterir.

Referans değerler

Negatif

Bir önceki sağlık makalemiz Aminolevülinik Asit (Delta-ALA) (İdrar) sizler için ayrıca Akut intermittant porfiria, alkol hepatiti ve Alkolizm hakkında bilgiler verilmektedir.