Amip Antikoru (Entamoeba Histolytica Antikoru)

Klinik kullanımı :

Protozoan parazit Entamoeba histolitica tarafından meydana gelen

bir enfeksiyondur (Amibiazis). Test özellikle karaciğer absesi olmak

üzere bağırsak dışı dokularda meydana gelen amibiazisin teşhisinde

yararlıdır. İntestinal amebiazisi araştırmak amacıyla dışkı örneğinde

de Entamoeba histolitica araştırması önerilmektedir. Patojenik ve

non-patojenik türleri (Entamoeba dispar) olduğundan mikroskopik

olarak ayrılamaz. Pozitif seroloji patojenik türün varlığını gösterir.

Referans değerler

Negatif