Amip Hastalığı (Amebiazis)

Amip Hastalığı (Amebiazis):

Entameoba Histolytica adlı parazitin vücutta oluşturduğu enfeksiyon durumudur.

Yaş: Her yaşta görülebilir.

Cinsiyet: Amibik bağırsak iltihabı (kolit) her iki cinsiyette de eşit olarak görülürken;

amibik karaciğer absesi erkeklerde daha sık görülür.

Risk faktörleri: Enfeksiyonun insana geçmesi özellikle dışkı bulaşmış su ve yiyeceklerin

tüketilmesi ile olur. Bu nedenle daha çok hijyenik koşulların bozuk olduğu, kalabalık, fakir ailelerde ve ülkelerde görülür.

Homoseksüeller, beslenmesi kötü olan kişiler, ileri yaşlılar, sosyal kurumlarda kalanlar,

hamileler, kanserli olgular, alkolikler ve bağışıklık sistemini baskılayan steroid gibi ilaç alan kişiler risk altındadır.

Belirti ve bulgular:

E. histolytica kalın bağırsakta hastalığa neden olmadan yaşayabilir.

Ancak bazen kalın bağırsağı istila edip kolit (bağırsak iltihabı), akut dizanteri veya

süreğen ishale neden olur. Enfeksiyon aynı zamanda kan yoluyla karaciğere ve nadiren

de akciğer, beyin ve diğer organlara yayılım gösterebilir. Genellikle E . histolytica ile

enfekte olan on hastadan birinde hastalık oluşur. Belirtiler genellikle hafif olup yumuşak

kıvamlı dışkılama, mide ağrısı ve mide krampını içerir. Amipli dizanteri enfeksiyonun

daha şiddetli formu olup; kanlı dışkı, ateş, kusma, karında hassasiyet ve kilo kaybı görülür. Amipin karaciğer absesine neden olduğu durumlarda sağ üst kadran ağrısı ve ateş olur. Akciğere yayılım olan olgularda öksürük, nefes almakla artan göğüs ağrısı saptanabilir. Beyin absesi oldukça nadir gelişen bir durum olup; uygun tedavi alınmazsa 12-17 saat içerisinde ölümle sonuçlanır.

Tanı:

Dışkıdan örnek alınıp mikroskop altında doğrudan incelenerek %33-50 hassasiyetle

tanı konulur. Bunun yanında kanda amibe karşı antikorların ölçümüyle, dışkıda amibe özgü antijen bakılmasıyla daha yüksek duyarlılıkla tanı konur. Kolonoskopi (ince, bükülebilir, ucunda ışık bulunan kamerası olan bir aletle kalın bağırsağın incelenmesini sağlayan işlem) yapılırken işlem sırasında doktor etkilenen bağırsağı görüp; biopsi alabilir ve bu alınan dokunun mikroskop altında incelenmesiyle tanı konur.

Ultrasonografi ve tomografi gibi görüntüleme yöntemleri karaciğer, akciğer, beyin abselerinin tanısında kullanılır.

Tedavi:

Amip öldürücü çeşitli antibiyotik hapları bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılanı metronidazol ‘ dür. Doktor uygun gördüğü takdirde tedaviyi damar yoluyla verebilir ya da dirençli olgularda iodoquinol gibi ilaçlar önerebilir.

Seyir:

Vücuduna amip mikrobu girmiş; 10 hastadan 9’unda genellikle hiçbir belirti görülmez. Hastaların çoğunun bağırsaklarından bu parazit 12 ay içerisinde temizlenir ancak amip bağırsakta bulunduğu sürece kolit ve dizanteri oluşturma riski vardır. Amibik kolitten ölüm %1.9-9.1 arasında değişmektedir. %0.5 olguda amibik kolit daha ağır (fulminant) seyreder, bu olgularda ölüm hızı %40’dır. Amibik karaciğer absesi %2-7 sıklığında yırtılır ve enfeksiyon karın içine yayılır, bu durumda da ölüm oranı yüksektir.

Korunma:

Amip kistleri sabun ya da düşük konsantrasyondaki klorlu su ile ölmezler. Bu yüzden amibin sık görüldüğü bir bölgeye seyahat edildiğinde içme suyu kaynatılmalı ve sebzeler iyice yıkanıp 10-15 dakika sirke içinde bekletilerek tüketilmelidir. Amip tespit edilen bireylerin aileleri de amip yönünden testler yapılmalıdır.


Kimler Neler Demiş?

3 Yorum - "Amip Hastalığı (Amebiazis)"

avatar
Sıralama:   En Yeniler | Eskiler | Beğenilenler
Yıldız
Ziyaretçi

Çok iyi ya bilgi öğrenmiş olduk. Ben amip ne,nedir onu bile bilmiyordum.

Burak bayındır
Ziyaretçi

Bende pozitif çıktı sonuçlar ne yapmalıyım

Ayla
Ziyaretçi

95 yılında karaciğerde bu hastalık yüzünden kızımı kaybettim Rabbim kimseye vermesin 🙁