Amonyak (Plazma)

-->

Klinik kullanımı :

Ciddi karaciğer hastalıklarının (fulminant hepatitis veya )

tanısını desteklemede, tanısı ve

hiperalimentasyon alan hastaların takibinde kullanılır. Arteriyel

amonyak seviyesi, venöz seviyeden daha güvenilirdir. Ancak alımı

zor olduğundan rutin olarak kullanılmaz.

Örnek toplama özellikleri

Eritrositler, plazmadan 3 kat daha fazla amonyak seviyesine sahip

olduğu için hemoliz plazma seviyesini artırır. Sigara içimi ve kas

egzersizi de artırır. Örnek süratle laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Referans değerler

Yetişkin: 10-80 μg/dL veya 6-47 μmol/dL

Çocuk: 40-80 μg/dL

Yenidoğan: 90-150 μg/dL

İnterfere edici faktörler

-Turnike uzun süre ve çok sıkı uygulanırsa yanlış olarak artar,

-İlaçlar (asetozalamid, alkol, amonyum klorid, barbitüratlar,

narkotikler, parenteral beslenme ve diüretikler (loop, tiazid),

amonyak seviyesini artırır,

-Bazı ilaçlar da amonyak seviyesini azaltır; geniş spektrumlu

antibiyotikler (örnek: neomisin), laktuloz, levo dopa, laktobasillus ve

potasyum tuzları.)

Yükseldiği durumlar

-Primer hepatoselüler hastalıklar,

-,

-,

-,

-Konjestif hepatomegaliye eşlik eden ciddi kalp yetmezliği,

- (),

-Orta derecede karaciğer hastalıklı ,

-Orta derecede karaciğer hastalıklı ,

-Hepatik ensefalopati ve ,

-,

-Siroz.

Azaldığı durumlar

-Esansiyel veya ,

-

Bir önceki sağlık makalemiz Amniyotik Sıvı Analizi (Lesitin/Sfingomyelin Oranı) sizler için ayrıca akciğer gelişimi, fetal akciğer ve fosfolipit hakkında bilgiler verilmektedir.