Amonyak (Plazma)

Klinik kullanımı :

Ciddi karaciğer hastalıklarının (fulminant hepatitis veya siroz)

tanısını desteklemede, Hepatik ensefalopati tanısı ve

hiperalimentasyon alan hastaların takibinde kullanılır. Arteriyel

amonyak seviyesi, venöz seviyeden daha güvenilirdir. Ancak alımı

zor olduğundan rutin olarak kullanılmaz.

Örnek toplama özellikleri

Eritrositler, plazmadan 3 kat daha fazla amonyak seviyesine sahip

olduğu için hemoliz plazma seviyesini artırır. Sigara içimi ve kas

egzersizi de artırır. Örnek süratle laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Referans değerler

Yetişkin: 10-80 μg/dL veya 6-47 μmol/dL

Çocuk: 40-80 μg/dL

Yenidoğan: 90-150 μg/dL

İnterfere edici faktörler

-Turnike uzun süre ve çok sıkı uygulanırsa yanlış olarak artar,

-İlaçlar (asetozalamid, alkol, amonyum klorid, barbitüratlar,

narkotikler, parenteral beslenme ve diüretikler (loop, tiazid),

amonyak seviyesini artırır,

-Bazı ilaçlar da amonyak seviyesini azaltır; geniş spektrumlu

antibiyotikler (örnek: neomisin), laktuloz, levo dopa, laktobasillus ve

potasyum tuzları.)

Yükseldiği durumlar

-Primer hepatoselüler hastalıklar,

-Reye sendromu,

-Asparagin intoksikasyonu,

-Portal hipertansiyon,

-Konjestif hepatomegaliye eşlik eden ciddi kalp yetmezliği,

-Yenidoğanın hemolitik hastalığı (eritroblastozis fetalis),

-Orta derecede karaciğer hastalıklı gastrointestinal kanama,

-Orta derecede karaciğer hastalıklı gastrointestinal tıkanma,

-Hepatik ensefalopati ve hepatik koma,

-Üre siklus defektleri,

-Siroz.

Azaldığı durumlar

-Esansiyel veya malign hipertansiyon,

-Hiperornitinemi