Androstenedion

-->

Klinik kullanımı :

ve virilizasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Konjenital

adrenal hiperplazi adrenal androjen salınımının en sık nedenidir ve

androstenedion konsantrasyonu artmıştır.

Örnek toplama özellikleri

Diurnal varyasyonu vardır. Sabah saat 06.00-08.00 arasında

maksimum, akşamüstü saat 16.00’da ise minimumdur. Sabah

alınması daha uygundur.

Referans değerler

0.21 – 3.08 ng/mL

Yükseldiği durumlar

- (),

-Hirşutizm,

-,

-,

- üreten maligniteler ve over tümörleri.

Azaldığı durumlar

-Primer veya ,

-,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Amonyak (Plazma) sizler için ayrıca Asparagin intoksikasyonu, eritroblastozis fetalis ve Esansiyel hipertansiyon hakkında bilgiler verilmektedir.