Anti ds-DNA (Çift Zincirli DNA Antikoru)

Klinik kullanımı :

Antinükleer antikorun bir alt grubudur. SLE tanı ve takibinde

kullanılır.

Örnek toplama özellikleri

Örnek alındıktan sonra serum hemoliz edilmeden soğuk ortamda

hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.

Referans değerler

< 5 IU/mL

İnterfere edici faktörler

-1 hafta içinde hastaya radyoaktif görüntüleme yapılması, test

sonuçlarını etkiler,

-İlaçlar (hidralazin ve prokainamid) artmış seviyelere neden olabilir.

Yükseldiği durumlar

-Sistemik lupus eritematozus (SLE),

-Diğer otoimmün hastalıklar,

-Kronik hepatit,

-Enfeksiyoz mononükleoz

-Biliyer siroz.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar