Anti Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Goodpasture Antikoru)

Klinik kullanımı :

Bu test otoimmün nefrit (Goodpasture Sendromu) de yaygın olarak

bulunan glomerüler bazal membran antikorlarının varlığını ortaya

koyar. Otoimmün Glomerulonefrit, Goodpasture Sendromu tanısının

konması ve bu hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.

Glomeruler bazal membranda bulunan tip IV kollojene karşı oluşan

antikordur. AGBM normal popülasyonda görülmez.

Referans değerler

Negatif : < 20 Unit (EIA)

Sınırda : 20-100 Unit

Pozitif : > 100 Unit

Antikor pozitif durumlar

-Goodpasture Sendromu,

-Otoimmün Glomerulonefrit.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar