Anti Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru (Anti–GAD; GAD 65)

-->

Klinik kullanımı :

Glutamik asit dekarboksilaz (GAD65), 65 kDa izoformuna spesifik

otoantikorun saptanmasına dayanır. ,

(, vb.) ve

in tanısında kullanılır. Yeni tanı konan tip I diabetes mellituslu hastaların %70-80‘inde görülür. Stiff-man

sendromu ve ilişkili yeni tanınan ensefalomyelopatilerde; otoimmun

serebellitis tanısını konfirme etmede kullanılır.

Referans değerler

0.02 nmol/L

Diabetes Mellitus Otoantikor Paneli

– İnsulin otoantikoru (IAA),

– Islet cell antikoru (ICA),

– Glutamik asit dekarboksilaz (GAD Ab).

Antikorların Pozitif Olduğu Durumlar:

-/,

-,

-,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Anti Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Goodpasture Antikoru) sizler için ayrıca Goodpasture Sendromu, Otoimmün Glomerulonefrit ve otoimmün nefrit hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*