Anti Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru (Anti–GAD; GAD 65)

Klinik kullanımı :

Glutamik asit dekarboksilaz (GAD65), 65 kDa izoformuna spesifik

otoantikorun saptanmasına dayanır. Tip I diabetes mellitus,

otoimmun endokrin hastalıklar (tiroidit, pernisiyöz anemi vb.) ve

otoimmun ensefalomyopatilerin tanısında kullanılır. Yeni tanı konan tip I diabetes mellituslu hastaların %70-80‘inde görülür. Stiff-man

sendromu ve ilişkili yeni tanınan ensefalomyelopatilerde; otoimmun

serebellitis tanısını konfirme etmede kullanılır.

Referans değerler

0.02 nmol/L

Diabetes Mellitus Otoantikor Paneli

– İnsulin otoantikoru (IAA),

– Islet cell antikoru (ICA),

– Glutamik asit dekarboksilaz (GAD Ab).

Antikorların Pozitif Olduğu Durumlar:

-Tip I DM/IDDM,

-Insulin Rezistans,

-Insulin Alerjisi,

-Reaktif Hipoglisemi.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar