Anti-insülin Antikoru (İnsülin Antikoru)

Klinik kullanımı :

İnsan, domuz veya sığır kaynaklı insülini uzun süre kullanan

hastalarda gelişen insülin antikorlarını saptamak için kullanılır.

İnsülin antikorlarının bulunuşu ya uzun süre insülin enjeksiyonunu

veya otoimmün insülin antikorunu gösterir. İmmün insülin

rezistansı, Tip I DM (insülin tedavisi öncesinde) ve poliendokrin

otoimmün sendromlarda insülin antikorları yükselir.

Referans değerler

% 4-10

Yükseldiği durumlar

-Tip I DM/IDDM,

-İnsülin rezistansı,

-İnsülin alerjisi,

-Reaktif hipoglisemi.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar