Anti-Mitokondriyal Antikor (AMA)

Klinik kullanımı

Başlıca primer biliyer siroz tanısında kullanılır. Primer biliyer sirozlu

hastaların %94‘ünde AMA tespit edilir. Gençlerde veya orta yaşlı

kadınlarda görülür. AMA- Tip M-2; primer biliyer siroz için çok

spesifiktir. Karaciğer biyopsisi kesin tanı için gereklidir. Çünkü

AMA kronik aktif hepatitis, drug-induced kolestasis, otoimmün

hepatit ekstrahepatik tıkanma veya akut enfeksiyöz hepatitte de

pozitif olabilir.

Referans değerler

> 1:5 Negatif

Yükseldiği durumlar

-Primer biliyer siroz,

-Kronik aktif hepatit,

-Sistemik lupus eritematosus (SLE),

-Sifilis,

-İlaca bağlı kolestaz,

-Otoimmün hepatit,

-Ekstrahepatik obstrüksiyon,

-Akut enfeksiyöz hepatit.

Bunları da Okuyun ...!

  1. Anti-Smooth Muscle Antikor (ASMA) ...
  2. Anti-Tiroglobulin Antikorları (Anti-Tg Ab, Tiroid Otoantikoru, Tiroid Antitiroglobulin Antikoru, Tiroglobulin Antikor) ...
  3. Lupus Antikoagülan Antikor (Anti Kardiolipin, Antifosfolipid,dRVVT Testi) ...
  4. Liver-Kidney Mikrozomal Antikor Tip1 (LKM Tip 1 Antikorları) ...
  5. Hepatit D Virüs Antikoru (Anti-HDV, Delta Antikoru, Anti-Delta) ...
Creative Commons Lisansı
Bu çalışma CC Lisansı ile lisanslanmıştır.