Anti-Mitokondriyal Antikor (AMA)

Klinik kullanımı

Başlıca primer biliyer siroz tanısında kullanılır. Primer biliyer sirozlu

hastaların %94‘ünde AMA tespit edilir. Gençlerde veya orta yaşlı

kadınlarda görülür. AMA- Tip M-2; primer biliyer siroz için çok

spesifiktir. Karaciğer biyopsisi kesin tanı için gereklidir. Çünkü

AMA kronik aktif hepatitis, drug-induced kolestasis, otoimmün

hepatit ekstrahepatik tıkanma veya akut enfeksiyöz hepatitte de

pozitif olabilir.

Referans değerler

> 1:5 Negatif

Yükseldiği durumlar

-Primer biliyer siroz,

-Kronik aktif hepatit,

-Sistemik lupus eritematosus (SLE),

-Sifilis,

-İlaca bağlı kolestaz,

-Otoimmün hepatit,

-Ekstrahepatik obstrüksiyon,

-Akut enfeksiyöz hepatit.

Bir yorum

  1. Primer bliyer siroz hastalarının tamamen iyileşmesi mümkünmüdür?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*