Anti-Mitokondriyal Antikor Tip M-2

Klinik kullanımı

M-1’den M-9’a kadar sıralanan M tipleri içinde M-2 antijen kompleksi

%99 özgüllükle primer biliyer siroza en spesifik olandır. M-2

Antijeni; mitokondri iç membranında bulunan 2-oxoacid

dehidrojenaz kompleksinin enzim proteinlerinden oluşmuştur. Bu

otoantikorun titresi hastalığın evresini ve prognozu göstermede

yararlı değildir. Pozitif değerler nadiren CREST sendromlu veya

diğer otoimmun hastalıklarda da saptanabilir.

Referans değerler

Negatif : < 1.0 unit

Pozitif : ≥ 1.0 unit

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar