Anti-Nötrofil Sitoplazmik Otoantikorları (c-ANCA, p-ANCA)

Klinik kullanımı :

c-ANCA ve p-ANCA tipik olarak IgG nin isotoplarıdır. ANCA-IgM,

pulmoner kanama ile ilişkilidir. Vaskülitis ilişkili pulmoner kanamalı

hastaların % 88’inde yükselmiş ANCA-IgM bulunur. Wegener

granülomatozisinin (WG) tanısında, takibinde, tedaviye cevabını

değerlendirmede kullanılır. WG, böbrek, akciğer, nazofarenks küçük

artelerinde oluşan sistemik vaskülittir. c-ANCA %95-99 oranında

WG’ye spesifiktir. p-ANCA böbrek kaynaklı WG’nin %50’sinde

bulunur. Aynı zamanda non-WG glomerülonefritlilerde de bulunur.

Ülseratif kolit veya sklerozan kolanjitte p-ANCA %75 pozitif olabilir.

ANCA-IgA ise Kolanjit, Kawasaki hastalığı, kistik fibrosis ve Henoch-

Schonlein purpurasında bulunur.

Yöntem Referans Ünite

ANCA IgA otoantikorları IFA <1: 20 titre

ANCA IgG otoantikorları IFA/IMAGE <1:20 FIU

ANCA IgM otoantikorları IFA <1:20 titre

Yükseldiği durumlar

-Wegener granülomatozis (WG),

-Mikroskopik poliarteritis,

-İdiopatik kresentrik glomerülonefrit,

-Ülseratif kolit,

-Primer sklerozan kolanjit,

-Otoimmün hepatit,

-Churge-Strauss vasküliti,

-Aktif viral hepatit,

-Chron’ s hastalığı.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar