Anti-Nükleer Antikorlar (ANA, FANA)

Klinik kullanımı

Bağ (=kollajen) doku hastalığı olarak da isimlendirilen sistemik

romatizmal hastalıklardan (SRD) şüphenildiğinde tarama testi olarak

ANA ölçülür. Sistemik veya organ spesifik otoimmün hastalıkların

tanısında kullanılır. SLE hastalarının %95’inde pozitiftir.

Referans değerler

Negatif : < 1 U

Pozitif : ≥ 1 U

Güçlü Pozitif : ≥ 3 U

İnterfere edici faktörler

-Asetozolamid, minosalisilikasit, klorprothiexene, kloratiazid,

griseofulvin, hydralazin, penisilin, fenilbutazon, fenitoin,

prokainamid, streptomisin, sülfonamidler ve tetrasiklinler yanlış

pozitif sonuç verirler.

-Steroidler yanlış negatif sonuç verirler.

-Bazı kronik enfeksiyonlularda, viral hastalıktan sonra pozitif ANA

seviyeleri saptanabilir.

Yükseldiği durumlar

-SLE,

-Sjögren sendromu,

-Skleroderma,

-Romatoid artrit,

-PAN,

-Dermatomiyozit,

-Infeksiyoz mononükleoz,

-Raynaud’s hastalığı,

-Lösemi,

-Siroz,

-Dermatomiyozit.

Otoimmun Hastalıklar ve Pozitif Otoantikorlar;

Otoimmun Hastalık                            Pozitif Antikorlar

SLE                                                 ANA,SLE prep,ds-DNA,

ss DNA, Anti DNP, SSA

İlaca bağlı SLE                                 ANA

Sjögren’s sendromu                          RF, ANA, SS-A, SS-B

Skleroderma                                     ANA, Scl-70, RNA, ds- DNA

Raynaud’s Hastalığı                           ACA, Scl-70

Mikst konnektif bağ dokusu hastalığı ANA, RNP, RF, ss- DNA

Romatoid Artrit                                RF, ANA, RANA, RAP

Primer Biliyer Siroz                             AMA

Tiroiditis                                  Anti Mikrozomal, Antitiroglobulin

Kronik Aktif Hepatitis                            ASMA

Bunları da Okuyun ...!

  1. Anti-Tiroglobulin Antikorları (Anti-Tg Ab, Tiroid Otoantikoru, Tiroid Antitiroglobulin Antikoru, Tiroglobulin Antikor) ...
  2. Anti SS – A Antikoru (Anti-Ro Antikoru; SS–A Antikoru, SS-A IgG Otoantikoru) ...
  3. Lupus Antikoagülan Antikor (Anti Kardiolipin, Antifosfolipid,dRVVT Testi) ...
  4. Anti-Mitokondriyal Antikor (AMA) ...
  5. Anti SS–B Antikoru (Anti-La Antikoru; SS–B Antikoru) ...
Creative Commons Lisansı
Bu çalışma CC Lisansı ile lisanslanmıştır.