Anti-Parietal Hücre Antikoru (APCA, Parietal Hücre Antikoru)

Klinik kullanımı :

Parietal hücreler midenin proximal bölümünde yer alıp HCl ve

intrinsik faktör üretirler. İntrinsik faktör vitamin B 12’nin emilimi için

gereklidir. Anti-parietal hücre antikorları pernisiyöz anemili

hastaların % 90’ında bulunur. Bu hastaların hemen hemen %60’ı

antiintrinsik faktör antikoruna sahiptirler. Bu antikorların gastrik

mukozanın bozulmasına ve yıkılmasına neden olduğu

düşünülmektedir.

Referans değerler

Negatif

Yükseldiği durumlar

-Pernisiyöz anemi,

-Atrofik gastritis,

-Hashimato tiroiditi,

-Mixödem,

-Juvenil diabetes,

-Addison hastalığı.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar