Anti-Retikülin Antikoru

Klinik kullanımı :

Gluten sensitif enteropati ve dermatitis herpetiformis tanı ve

tedavisinin takibinde kullanılır.

Referans değerler

Negatif

Yükseldiği durumlar

Retikülin antikorları gluten sensitif enteropatili çocukların %60’ı,

yetişkinlerin %30’unda saptanmıştır. Bu antikorlar aynı zamanda

dermatitis herpetiformis (%20) ve Crohn’s Disease hastalarının

serumunda da bulunur.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar