Anti-Smooth Muscle Antikor (ASMA)

Klinik kullanımı :

Başlıca otoimmun kronik aktif hepatitis (CAH)‘in tanısında kullanılır.

Aynı zamanda “lupoid” kronik aktif hepatitis olarak ta isimlendirilir.

ASMA, sitoskeletal protein olan actin’e karşı oluşan bir

antistoplazmik antikordur. Yüksek titre pozitifliği (>1/80) kronik

aktif hepatit, düşük titre de pozitiflik ise (<1/80) primer biliyer siroz,

viral hepatit veya kronik alkolik hepatit olasılığını düşündürür.

Otoimmün kronik aktif hepatitlerin % 97’sinde SMA yüksek

titrededir. Ayrıca EBV enfeksiyonları, malign melanom, meme ve

over karsinomları, safra obstruksiyonları ve normal populasyonda da

ASMA pozitifliği sapanabilir.

Referans değerler

< 1:40 titre negatif

Yükseldiği durumlar

– Kronik aktif hepatit (KAH),

– Mononükleozis hepatitis,

– Primer biliyer siroz,

– Viral hepatit,

– Multipl sklerozis,

– Malignansi,

-İntrinsek astma.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar