Anti SS – A Antikoru (Anti-Ro Antikoru; SS–A Antikoru, SS-A IgG Otoantikoru)

Klinik kullanımı : SS-A/Ro, bir ekstrakte edilebilir nükleer antijendir (ENA). Konnektif

doku hastalığı semptomları olanlarda ENA otoantikorlarına bakılır.

Sjögren sendromu, SLE ve Romatoid artrit tanısında kullanılır. ENA

grubu antikorları negatif olan SLE hastalarında da bu pozitif olabilir.

Anti SS-A (Ro), anti-SS-B (La) ve anti SS-C (Sjögren antikoru) ANA

nın alt gruplarıdır. Sjögren’s sendromu; mukozal ve konjunktival

kuruluğa neden olan göz ve tükrük eksokrin kanalların ilerleyen

harabiyeti ile karekterize bir hastalıktır. Bu hastalık tek başına

görüldüğü gibi SLE ile beraberde görülür. Anti SS-A antikorları

Sjögren sendromlu hastalarda %60-70 oranında bulunur.

Referans değerler

<5.0 unite

Yükseldiği durumlar

-Sjögren sendromu,

-Romatoid artrit,

-ANA negatif SLE,

-Neonatal lupus.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar