Anti-Tiroglobulin Antikorları (Anti-Tg Ab, Tiroid Otoantikoru, Tiroid Antitiroglobulin Antikoru, Tiroglobulin Antikor)

Klinik kullanımı :

Konjenital hipotiroidizmin ve nonmedüller diferansiye tiroid

karsinomasının takibinde kullanılır. Tiroglobulin ve/veya tiroid

peroksidaz otoantikorları birçok otoimmün tiroid hastalarında

görülür. Tiroid peroksidaz otoantikorlu şahıslarda, %3 oranında

hipotiroidizm gelişme riski vardır. TgAb’nın kadınlardaki prevelansı

%18, yaşlı kadınlarda %30, erkeklerde %3-6’dır. Prevelans yaş ile

artar.

-Tiroid peroksidaz testi (TPOAb), kronik tiroiditin tanısında

TgAb dan daha spesifik ve sensitiftir.

-Tiroglobulin düzeyi düşük olan hastalarda da antitiroglobulin

düzeyine bakılmalıdır. Tiroglobulin antikorlarının varlığı, tiroglobulin

ölçümünde interferansa neden olabilmektedir.

Referans değerler

<115 U/ml

Tiroid bozukluklu hastaların serumunda TgAb yüzdeleri ;

1- Kronik lenfositik tiroiditis (hashimato) : %76-100.

2- Primer miksödem : %72

3- Hipertiroidzm : %33

4- Kolloid guatr : %8

5- Adenoma : %28

6- Tiroid karsinomu: %13-65

7- Pernisiyöz anemi : %27

8- Addison hastalığı : %28

9- DM : %20

Yükseldiği durumlar

– Hashimoto tiroiditi,

– Tiroid karsinomları,

– Pernisiyöz anemi,

– Graves hastalığı,

– İdiopatik miksödem,

– SLE,

– De Quervain subakut tiroiditi,

– Romatoid Artritis,

– Romatoid Kollojen Hastalığı,

– Tirotoksikozis,

-Hipotiroidizm.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar