Anti-Tiroid Peroksidaz Antikorları (Tiroid Otoantikoru,Tiroid Antimikrozomal Antikor)

Klinik kullanımı :

Bu test başlıca Hashimato’s Tiroiditis gibi tiroid hastalıkları veya

kronik lenfositik tiroiditisin (çocuklarda) ayrımsal tanısında kullanılır.

Tiroid peroksidazına karşı gelişen otoantikorlar tiroid

mikrozomlarının en önemli antijenidirler. Otoimmün tiroid

hastalarında (Hashimato tiroiditi, idiopatik miksödem, Graves

hastalığı) saptanır.

Otoimmün tiroid hastalığı olan kişilerde, TPO konsantrasyonu

hastalığın şiddeti ile ilişkilidir. Addison hastalığı, pernisiyöz anemi,

juvenil DM’da pozitif sonuçlar elde edilebilir.

-Yükselmiş TSH ve tiroid mikrozomal antikorları kronik

otoimmün tiroiditis (hashimato) tanısında altın standarttır.

-TPO antikorları %8-9 normal kontrollerde, Graves

hastalığında veya idiopatik miksödemlerde %57-74; Hashimato

hastalarında %99-100 arasında, diferansiye tiroid kanserinde % 19

oranında bulunur.

Referans değerler

< 35 U/ml

Yükseldiği durumlar

-Kronik tiroidit (Hashimato tiroiditi),

-Kollajen doku hastalıkları,

-Romatoid artrit,

-Pernisiyöz anemi,

-Tirotoksikozis,

-Hipotiroidizm,

-Tiroid karsinomu,

-Miksödem.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar