Anti-Tiroid Peroksidaz Antikorları (Tiroid Otoantikoru,Tiroid Antimikrozomal Antikor)

-->

Klinik kullanımı :

Bu test başlıca Hashimato’s Tiroiditis gibi tiroid hastalıkları veya

kronik lenfositik tiroiditisin (çocuklarda) ayrımsal tanısında kullanılır.

Tiroid peroksidazına karşı gelişen otoantikorlar tiroid

mikrozomlarının en önemli antijenidirler. Otoimmün tiroid

hastalarında (, idiopatik , Graves

hastalığı) saptanır.

Otoimmün tiroid hastalığı olan kişilerde, TPO konsantrasyonu

hastalığın şiddeti ile ilişkilidir. Addison hastalığı, ,

juvenil DM’da pozitif sonuçlar elde edilebilir.

-Yükselmiş TSH ve tiroid mikrozomal antikorları kronik

otoimmün tiroiditis (hashimato) tanısında altın standarttır.

-TPO antikorları %8-9 normal kontrollerde, Graves

hastalığında veya idiopatik miksödemlerde %57-74; Hashimato

hastalarında %99-100 arasında, diferansiye tiroid kanserinde % 19

oranında bulunur.

Referans değerler

< 35 U/ml

Yükseldiği durumlar

- (Hashimato tiroiditi),

-,

-,

-Pernisiyöz anemi,

-,

-,

-,

-Miksödem.

Bir önceki sağlık makalemiz Anti-Tiroglobulin Antikorları (Anti-Tg Ab, Tiroid Otoantikoru, Tiroid Antitiroglobulin Antikoru, Tiroglobulin Antikor) sizler için ayrıca De Quervain subakut tiroiditi, Graves hastalığı ve Hashimoto tiroiditi hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*