Antidiüretik Hormon (ADH, Vazopressin) (Serum)

-->

Klinik kullanımı :

İdrar konsantrasyon bozukluklarının özellikle diabetes insipidus,

SIADH (), psikojenik su

intoksikasyonu ve ektopik ADH üreten sendromların tanısında

kullanılır.

Örnek toplama özellikleri

Örnek alındıktan sonra serum hemoliz edilmeden soğuk ortamda

hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.

Referans değerler

< 6,7 pg/mL

ADH supresyon testi ()

Yüklenen suyun %65’ i 4 saat içinde atılır.

Yüklenen suyun %80’ i 5 saat içinde atılır.

İdrar osmolalitesi: (2. saatte)≤100 mmol/kg

İdrar, serum (U/S) osmolalite oranı: >100

İdrar özgül ağırlığı (dansitesi) : < 1.003

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,926=ng/L

Yükseldiği durumlar

-SIADH (uygunsuz ADH salınımı sendromu),

-,

-Postoperatif 1. ve 3. günler,

-, , , , plazma ozmolalitesinin

artması ve kan volümü veya , uzamış

mekanik ventilasyon ve geceleri ADH salınımını arttırır.

-,

-Guillain-Barre sendromu,

-,

-, , ,

-, vasküler ve .

Azaldığı durumlar

-Nörojenik (santral) diabetes insipidus,

-,

-Hipofiz bezinin cerrahi ablasyonu,

-, ,

-,

-İstirahat.

Bir önceki sağlık makalemiz Anjiotensin Konverting Enzim (ACE, Serum Angiotensin Converting Enzim) (SACE) sizler için ayrıca Akciğer kanseri, Aktif histoplazmozis ve Akut bronşit hakkında bilgiler verilmektedir.