Antidiüretik Hormon (ADH, Vazopressin) (Serum)

Klinik kullanımı :

İdrar konsantrasyon bozukluklarının özellikle diabetes insipidus,

SIADH (uygunsuz ADH salınımı sendromu), psikojenik su

intoksikasyonu ve ektopik ADH üreten sendromların tanısında

kullanılır.

Örnek toplama özellikleri

Örnek alındıktan sonra serum hemoliz edilmeden soğuk ortamda

hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.

Referans değerler

< 6,7 pg/mL

ADH supresyon testi (su yükleme testi)

Yüklenen suyun %65’ i 4 saat içinde atılır.

Yüklenen suyun %80’ i 5 saat içinde atılır.

İdrar osmolalitesi: (2. saatte)≤100 mmol/kg

İdrar, serum (U/S) osmolalite oranı: >100

İdrar özgül ağırlığı (dansitesi) : < 1.003

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,926=ng/L

Yükseldiği durumlar

-SIADH (uygunsuz ADH salınımı sendromu),

-Nefrojenik diabetes insipitus,

-Postoperatif 1. ve 3. günler,

-Ayakta durmak, ağrı, stres, egzersiz, plazma ozmolalitesinin

artması ve kan volümü veya arteriyel basıncın azalması, uzamış

mekanik ventilasyon ve geceleri ADH salınımını arttırır.

-Ektopik ADH salgılayan tümörler,

-Guillain-Barre sendromu,

-Akut intermittant porfiria,

-Pnömoni, pulmoner tüberküloz, tüberküloz menenjit,

-Beyin tümörleri, vasküler ve enfeksiyöz beyin hastalıkları.

Azaldığı durumlar

-Nörojenik (santral) diabetes insipidus,

-Nefrotik sendrom,

-Hipofiz bezinin cerrahi ablasyonu,

-Hipoozmolalite, volüm yükselmesi,

-Hipertansiyon,

-İstirahat.