Anyon GAP (AG, R Faktör)

Klinik kullanımı :

Rutin olarak laboratuvarda hesaplanan ekstrasellüler sıvının katyon

ve anyonları arasındaki farkı gösterir. (örnek:

AG=[sodyum+potasyum]-[klor+bikarbonat]) Bazı laboratuvarlar

potasyumu hesaplamaya katmazlar. Bu hesaplama sıklıkla metabolik

asidozisin nedenlerinin saptanmasında kullanılır. Karışık asit baz

durumlarında AG özellikle yardımcıdır. Proteinler AG üzerinde

anlamlı olarak etkilidir. Örnek olarak serum proteinindeki 1g/dL’lik

düşme AG de 2,5 mEq/L’lik düşmeye neden olacaktır.

Referans değerler

16 ± 4 mEq/L (hesaplamada potasyum kullanıldığında)

12 ± 4 mEq/L (hesaplamada potasyum kullanılmadığında)

İnterfere edici faktörler

AG; arttıran ilaçlar: Karbonik anhidraz inhibitörleri (örn:

Asetazolamid), salisilat, etanol, metanol, AG; düşüren ilaçlar (örn:

Lityum, asetazolamid, spironolakton ve sulindak)

Yükseldiği durumlar

-Laktik asidoz,

-Diabetik ketoasidoz,

-Alkolik ketoasidoz,

-Böbrek yetmezliği,

-Renal tübüler asidoz,

-Hipoaldosteronizm,

-Bikarbonatın artmış oduğu gastrointestinal kayıpları

(örn: diyare veya fistül),

-Açlık.

Azaldığı durumlar

-Aşırı alkali alımı,

-Kronik kusma veya gastrik suction,

-Hipokalsemi,

-Hipokalemi,

-Hipomagnezemi,

-Rabdomiyoliz,

-Hipergamaglobulinemi,

-Hipoalbuminemi,

-Hiperaldosteronizm,

-Lityum toksisitesi,

-Multipl myeloma,

-Bromid (öksürük şurubu) toksisitesi.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar