Apolipoprotein A-1 (apo-A-1)

Klinik kullanımı :

Başlıca aterojenik kalp ve periferal arter hastalığının riskini

saptamada kullanılan bir testtir. Apolipoprotein A-1’in (HDL’nin

majör proteinidir) düşük konsantrasyonu, anjiografik koroner arter

hastalığı olan hastaların saptanmasında HDL kolesterol, kolesterol

veya trigliseridden daha kullanışlıdır. Myokard enfarktüsü geçirmiş

kişilerde yapılan çalışmalar da koroner arter hastalığının göstergesi

olarak apolipoprotein A1’in düşük konsantrasyonunun daha iyi

olduğu gösterilmiştir.

Yükseldiği durumlar

-Familyal hiperalfalipoproteinemi,

-Gebelik,

-Kilo kaybı.

Azaldığı durumlar

-Koroner arter hastalığı,

-İskemik koroner arter hastalıkları,

-Myokardial enfarktüs,

-Abetalipoproteinemi, ailevi hipoalfalipoproteinemiler, lipoprotein

lipaz kofaktör (Apo C-II) eksikliği,

-Fish eye ( Balık gözü) hastalığı,

-Hipertrigliseridemi,

-Kontrolsüz diabet,

-Hepatoselüler hastalıklar,

-Kolestaz,

-Nefrotik sendrom,

-Kronik böbrek yetmezliği,

-Sigara içimi.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar