Asetilkolin Reseptör Blocking Otoantikorları

Klinik kullanımı :

Özellikle asetilkolin reseptör modulating antikoru pozitif olduğunda

Myastenia Gravis (MG) tanısında üçüncü sırada istenen analizdir.

Referans değerler

< 15 %

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar