Asetilkolin Reseptör Modulating Otoantikorları

-->

Klinik kullanımı :

Myastenia Gravis (MG) tanısında ikinci sırada istenen analizdir.

Myastenia Gravis (MG) nöromusküler transmisyon bozukluklarının

en yaygınıdır. Otoimmün bir hastalıktır. Nöromusküler kavşaklardaki

asetilkolin reseptörlerinin kaybı ile karakterizedir. AchR otoantikoru

MG için tanısaldır, MG hastalarının %85-90’ında bulunur.

Referans değerler

< 20 %

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*