Asetilkolinesteraz (EC, Eritrosit Kolinesteraz; Pseudokolinesteraz)

Klinik kullanımı :

Bu test anesteziden önce pseudokolinesteraz eksikliğini saptamaya

veya fosfat zehirlenmesine maruz kalma durumunu saptamaya

yarar. İki tip kolinesteraz vardır.

1. Asetil kolinesteraz (gerçek kolinesteraz) ve

2. Pseudokolinesteraz

Gerçek kolinesteraz başlıca eritrositte ve sinir dokularda bulunduğu

halde serumda bulunmaz. Pseudokolinesteraz ise serumda bulunur.

Referans değerler

Serum Kolinesteraz: 8-18 unit/ml

RBC Kolinesteraz: 5-10 unit/ml

Yükseldiği durumlar

Artmış serum seviyeleri:

– Hiperlipidemi

– Nefrozis

– Diabetes

Artmış RBC seviyeleri:

– Retikülositozis

– Orak hücreli anemi.

Azaldığı durumlar

Azalmış serum seviyeleri:

– Organik fosfat insektisitlerinden zehirlenme

– Hepatoselluler hastalık

– Konjenital pseudokolinesteraz eksikliği

– Malnutrisyon.

Azalmış RBC seviyeleri:

– Konjenital kolinesteraz eksikliği

– Organik fosfat insektisitlerinden zehirlenme

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar