Bağırsak Tıkanması Nedir ?

-->

Bağırsak Tıkanması :

Bağırsak tıkanmaları değişik nedenlere bağlı olarak ortaya çıka­bilir. Geçirilmiş karın ameliyatı olanlarda en sık neden karın içindeki yapışıklıklar ve­ya bantlardır. Daha önce karın ameliyatı geçirmemiş kimselerde ise bağırsak tıkanıklı­ğının nedeni yaşa göre farklılık gösterir. El­li – altmış yaş üzerinde bir kimsede bağır­sak tıkanıklığı meydana gelmiş ise kalın ba­ğırsak tümörlerini daha ön planda düşün­mek gerekir. Çocuklarda invajinasyon (iç içe geme) , fıtık gibi daha iyi seyirli hastalıklar sık görülür. Genç erşikinlerde inflamatuar bağırsak hastalıklarının da tıkanıklığa neden olduğu ak­la gelmelidir.

Yaş: Her yaşta görülebilir.

Cinsiyet: Her iki cinsiyette de görülür.

Risk faktörleri: Geçirilmiş karın ameliyatları, karın ön duvarı fıtıkları, kasık fıtıkları, inflamatuar (yangılı) bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi)

Belirti ve bulgular:

Bağırsak tıkanıklığının seviyesine göre değişiklik gösterir. Kramp tarzında karın ağrısı, gaz ve dışkı yapama­ma, bulantı ve kusma klasik belirtilerdir. Kusma içeriği başta mide içeriği iken ileri dönemlerde gayta benzeri bir hal alabilir. Karın şişkinliği, alt seviyelerdeki tıkanıklık­larda daha belirgindir. İleri evrelerde ağrı sürekli bir hal alır. Kusmanın yanında ba­ğırsak içine de sıvı kaybedildiğinden hasta­larda sıvı açığına bağlı bulgular görülür. Ağızda ve mukozal yüzeylerde (içi boş or­ganların içini kaplayan doku) kuruluk gö­rülür. İdrar çıkışında azalma olur. Bu aşa­maya gelmeden önce mutlaka hastaneye başvurmak gerekir.

 

Tanı:

Öykü ve fizik inceleme tanıda çok önemlidir. Bunun yanında ayakta çekilecek karın filmi önemlidir. Son yıllarda bilgisa­yarlı tomografi daha çok kullanılmaktadır.

Böylece tıkanıklığı saptamanın yanında tı­kanıklık nedeni de anlaşılmış olur. Hastada sonucu gelişebilecek sı­vı – elektrolit dengesizliğini tanımak için kan ve idrar tetkiki istenmelidir.

Tedavi:

Daha önce geçirilmiş ameliyatlara bağlı olarak gelişen bağırsak tıkanıklığında 24 ile 48 saat cerrahi dışı tedavi denenme­lidir. Ancak cerrahi dışı tedavi için en önemli ön koşul hastada acil cerrahi tedavi gerektirecek bir durumun olmamasıdır. Eğer bağırsak boğulmasını düşündürecek bulgular varsa hasta hemen ameliyata alın­malıdır. Tümörlere bağlı bağırsak tıkanık­lıklarında hastanın genel durumu düzeltil­meli ve ameliyata alınmalıdır. Ameliyat sonrası dönem genelde sorunsuz seyreder.

 

Seyir:

Bağırsak tıkanıklıklarında seyir tıka­nıklık nedenine bağlı olarak değişir. Bu ne­denle sadece bağırsak tıkanıklığına ait bir seyirden bahsetmek mümkün değildir.

 

Bir önceki sağlık makalemiz Bağırsak Parazitleri (Bağırsak Kurtları) sizler için ayrıca Amip, bağırsak kurdu ve bağırsak kurdu nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:bağırsak tıkanması belirtileri,mide ve bagirsak endoskobisinde bagirsak tikaliysa girilemediyse bu neyin belirtisidir