Bağırsak Tıkanması Nedir ?

Bağırsak Tıkanması :

Bağırsak tıkanmaları değişik nedenlere bağlı olarak ortaya çıka­bilir. Geçirilmiş karın ameliyatı olanlarda en sık neden karın içindeki yapışıklıklar ve­ya bantlardır. Daha önce karın ameliyatı geçirmemiş kimselerde ise bağırsak tıkanıklı­ğının nedeni yaşa göre farklılık gösterir. El­li – altmış yaş üzerinde bir kimsede bağır­sak tıkanıklığı meydana gelmiş ise kalın ba­ğırsak tümörlerini daha ön planda düşün­mek gerekir. Çocuklarda invajinasyon (iç içe geme) , fıtık gibi daha iyi seyirli hastalıklar sık görülür. Genç erşikinlerde inflamatuar bağırsak hastalıklarının da tıkanıklığa neden olduğu ak­la gelmelidir.

Yaş: Her yaşta görülebilir.

Cinsiyet: Her iki cinsiyette de görülür.

Risk faktörleri: Geçirilmiş karın ameliyatları, karın ön duvarı fıtıkları, kasık fıtıkları, inflamatuar (yangılı) bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi)

Belirti ve bulgular:

Bağırsak tıkanıklığının seviyesine göre değişiklik gösterir. Kramp tarzında karın ağrısı, gaz ve dışkı yapama­ma, bulantı ve kusma klasik belirtilerdir. Kusma içeriği başta mide içeriği iken ileri dönemlerde gayta benzeri bir hal alabilir. Karın şişkinliği, alt seviyelerdeki tıkanıklık­larda daha belirgindir. İleri evrelerde ağrı sürekli bir hal alır. Kusmanın yanında ba­ğırsak içine de sıvı kaybedildiğinden hasta­larda sıvı açığına bağlı bulgular görülür. Ağızda ve mukozal yüzeylerde (içi boş or­ganların içini kaplayan doku) kuruluk gö­rülür. İdrar çıkışında azalma olur. Bu aşa­maya gelmeden önce mutlaka hastaneye başvurmak gerekir.

 

Tanı:

Öykü ve fizik inceleme tanıda çok önemlidir. Bunun yanında ayakta çekilecek karın filmi önemlidir. Son yıllarda bilgisa­yarlı tomografi daha çok kullanılmaktadır.

Böylece tıkanıklığı saptamanın yanında tı­kanıklık nedeni de anlaşılmış olur. Hastada bağırsak tıkanıklığı sonucu gelişebilecek sı­vı – elektrolit dengesizliğini tanımak için kan ve idrar tetkiki istenmelidir.

Tedavi:

Daha önce geçirilmiş ameliyatlara bağlı olarak gelişen bağırsak tıkanıklığında 24 ile 48 saat cerrahi dışı tedavi denenme­lidir. Ancak cerrahi dışı tedavi için en önemli ön koşul hastada acil cerrahi tedavi gerektirecek bir durumun olmamasıdır. Eğer bağırsak boğulmasını düşündürecek bulgular varsa hasta hemen ameliyata alın­malıdır. Tümörlere bağlı bağırsak tıkanık­lıklarında hastanın genel durumu düzeltil­meli ve ameliyata alınmalıdır. Ameliyat sonrası dönem genelde sorunsuz seyreder.

 

Seyir:

Bağırsak tıkanıklıklarında seyir tıka­nıklık nedenine bağlı olarak değişir. Bu ne­denle sadece bağırsak tıkanıklığına ait bir seyirden bahsetmek mümkün değildir.