Bakır (Cu)

Klinik kullanımı

Bakır, akut ve kronik hastalıkların (Wilson hastalığı, primer biliyer

siroz, (PBC), primer sklerozan kolanjit (PSC)) tanısında kullanılır.

Referans değerler

70 – 140 μg/dL

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,157=μmol/L

Yükseldiği durumlar

-Enfeksiyon, enflamasyon,

-SLE ve bazı malignitelerde,

-Hipotiroidizm,hipertiroidizm,

-Gebelik,

-Lösemi,

-Kollajen doku hastalıkları,

-Bilier siroz,

-Hodgkin hastalığı,

-Pellegra,

-Pulmoner tüberküloz,

-Anemi,

-Talasemi minör ve majör,

-AMI,

-Beyin enfarktüsü,

-Romatoid artrit,

-Hemokromatoziste,

-Diabetle ilişkili ciddi enfeksiyonlarda.

Azaldığı durumlar

-Wilson hastalığı,

-Protein malnutrisyonu,

-Kistik fibrozis,

-Nefrotik sendrom,

-Kronik iskemik kalp hastalıkları,

-Yanıklar,

-Gastrointestinal sistem hastalıkları,

-Menke’ s sendromu (“Kinky” veya “Steely” Hair Sendromu).

Wilson’ s hastalığında biyokimyasal bulgular

-Azalmış serum seruloplazmin,

-Azalmış serum total bakır,

-Azalmış indirekt reacting bakır,

-Artmış direkt reacting bakır (serbest serum bakırı),

-İdrarda artmış bakır,

-Karaciğerde bakır depolanmasının artışı.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar