Bel Soğukluğu Nedir?

-->

?

Bel soğukluğu (, ) Neisseria Gonorhoeae isim­li bir bakteri tarafından idrar yollarında olu­şan, cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Ka­dında rahim ağzı iltihabına neden olur. Ay­rıca heteroseksüel erkeklerde %7 oranında farenkste (gırtlakta), homoseksüel erkek­lerde %40 oranında farenkste ve %25 ora­nında rektumda da (kalın barsağın son bö­lümü) görülür. Enfekte kadınlarla ilişkide bulunan erkeklere %17-25 oranında bulaşır. Enfekte erkeğin partneri olan kadına %80 oranında geçer. 1960’lıyıllardan sonra tüm dünyada görülme sıklığı artmıştır. Eş zamanlı olarak klamidya ve diğer bazı en­feksiyonlar da görülebilir.

Yaş: Genellikle cinsel olarak aktif olan eriş­kinlerde görülür.

Cinsiyet: Her iki cinsiyette de görülür.

Risk faktörleri: Çok sayıda partner olması ve korunmasız cinsel ilişki en önemli risk faktörleri arasındadır.

Belirti ve bulgular: Erkeklerde gonore en­feksiyonu sıklıkla üretral akıntı ve idrarda yanma ile kendini gösterdiği gibi sadece üretrada kaşıntı hissi de olabilir. Temastan sonra genellikle 3-10 gün içinde belirtileri ortaya çıkabildiği gibi, bu süre 12 saatten 3 aya kadar uzayabilir. Tedavi edilmezse 3-7 hafta ani tablo sürer ve olguların %95’i 3 ay sonra belirtisiz hale gelir. Enfekte olduğu bilinen kişilerle cinsel ilişkiye girenlerde hiçbir belirti görülmeyebilir.

Enfek­siyonun prostat bezini de tutmasıyla sık id­rara çıkma, ani idrara sıkışma hissi, yetişememe ve gece idrara kalkma gibi belirtiler görülebilir.

Epididim (er bezi) enfeksiyonu da gelişebilir, bu duruma () adı verilir.

Kadınlarda vajinal akıntı dı­şında belirti vermeyebilir. Üretral akıntı sa­rı veya kahverengimsidir. Penis ucunda ödem ve kızarıklık olabilir. Penil üretrada hassasiyet görülebilir. Farenks tutulumu belirti vermeyebilir. Anoskopide (makat in­celenmesinde) kolay kanayan enfekte bir rektal mukoza görülür.

Tanı:

İdrar yolundan kalsiyum alignat çubuklarıyla alınan örneklerin kültür ortamında üretilmesiyle kesin tanı konur. Ge­nellikle kültür sonucu beklenmeden veya örnek hiç alınmadan hastalara tedavi veril­mektedir.

Tedavi:

Bel soğukluğu tedavisinde antibi­yotikler kullanılır. Değişik tedavi protokol­leri de mevcuttur.

Epididimit gelişmişse te­davi 10 güne uzatılır.

Hastalıktan korunmak için cinsel ilişki sırasında kondom (prezervatif)kullanımı önerilir.

Seyir:

Uygun tedavi başlandıktan sonra 12 saat içinde üretral akıntı kaybolur. Eşlik eden klamidya enfeksiyonu da olan hasta­larda uygun tedavi verilmezse saydam bir akıntı devam edebilir. Uygun tedavi alma­yan hastalarda idrar kanalında darlık ve apse oluşumları izlenebilir. Hastalığın tüm vü­cuda yayılma potansiyeli de vardır. Ateşli bir tabloyla, vücutta döküntüler ve eklem tutulumları, karaciğer, kalp ve beyin zarla­rının iltihapları görülebilir.

Bir önceki sağlık makalemiz Bel Ağrısı ve Bel Fıtığı Belirtileri sizler için ayrıca Bel ağrıları, Bel ağrısı ve Bel ağrısı nedenleri hakkında bilgiler verilmektedir.