Benzodiazepinler

Uykusuzluk ve anksiyetenin tedavisinde yaygın olarak kullanılırlar.

Benzodiazepinler aynı zamanda sedasyon ve antikonvülsan olarak

kullanılmaktadır.

Yaygın olarak kullanılan Benzodizepinler (ng/ml);

Yarı ömür       Tedavi dozu       Toksik doz

Diazepam (valium)           20-100            100-1000            (>5000)

Klordiazepoksid              5-30                  700-3000           (>5000)

(Librium)

Flurazepam                    40                      Bilinmiyor               (>200)

Klorazepat                     30-200               120-1000              (Bilinmiyor)

(Tranxene)

Klonazepam                  15-50                   10-70                    (>80)

(Klonopin)

Lorazepam                     10-20                   50-240                 (Bilinmiyor)

(Ativan)

Oxazepam                      5 -15                    200-1400             (Bilinmiyor)

Temazepam                   10-12

(Restoril)

Alprazolam(Xanax)        12-15

Triazolam(Halcion)         1,5-3

Midazolam(Versed)         1-12

Estazolam(Prosom)          10-24

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar