Beta-2 Mikroglobulin

Klinik kullanımı :

Beta-2 mikroglobulin nükleuslu hücrelerin membranında bulunan

düşük molekül ağırlıklı bir proteindir. Özellikle tümör hücreleri ve

lenfositler tarafından kana salınmaktadır. Küçük boyutu nedeniyle

glomerüler membrandan geçebilir. Fakat normalde %1’den daha az

atılır. Bunun nedeni de proksimal tübüllerdeki reabsorbsiyonudur.

Özellikle renal transplantlı hastaların takibinde kullanışlıdır.

Referans değerler

Serum: 1,1- 2,4 mg/L

İdrar: 0- 160 μg/L

BOS: 0- 2,4 mg/L

Serumda yükseldiği durumlar;

-Lenfoma, lösemi, myeloma,

-Glomerüler böbrek hastalıkları,

-Renal transplant rejeksiyonu,

-Viral enfleksiyonlar,

-Kronik enflamatuar hastalıklar.

İdrarda yükseldiği durumlar;

-Renal tübüler hastalıklar,

-Nefrotoksisite,

-Ağır metale maruziyet sonucu renal toksisite,

-Lenfoma, lösemi, myeloma,

-AIDS.

Azaldığı durumlar,

Tübüler fonksiyon bozukluğu olan hastalarda serum β2

mikroglobulin seviyesi düşükken idrar β2 mikroglobulin seviyesi

yüksektir.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar