Beta Human Korionik Gonadotropin (β-hCG)

-->

Klinik kullanımı :

Başlıca gebeliğin teşhisi için kullanılır. İdrarda hCG testi, ilk periyodu

geçirdikten sonraki ilk haftada normal gebeliğin tanısı için yeterlidir.

Bununla beraber, kantitatif serum gebelik testi gebeliği daha erken

saptar. hCG saptanabilir konsantrasyonu (5 IU/L) konsepsiyondan

sonra 8-11 gün içinde belirir ki bu da son menstrual periyottan

ölçülen güne kadar gebeliğin 3. haftası demektir. Kaçan periyodun

ilk gününde gebe kadınların yarısında hCG seviyeleri 25 IU/L ye

ulaşır. 8-10. haftalarda immunolojik hCG 100.000 IU/L ye ulaşır.

Daha sonraları hCG konsantrasyonları serum ve idrarda yavaş yavaş

düşmeye başlar. Kantitatif hCG seviyeleri, ektopik gebeliklerin veya

anormal intrauterin gebeliklerin saptanmasında kullanılır. hCG

seviyeleri 0 dan 200.000 IU/ml arası değişir ve geometrik ortalaması

1.000 IU/L dir. Ektopik gebeliklerin %1’inde hCG 5 IU/L nin altında

kalarak detekte edilemez. B-hCG; trofoblastik kanserlerin takibinde,

hastanın tedaviye cevabında ve hastalığın mümkünse

saptanmasında kullanılır. Ayrıca, mol hidatiform, koryokarsinom,

testis tümörü ve overin germ hücreli tümörlerinin

değerlendirilmesinde ve takibinde kullanılır.

Referans değerler

<5,0 mIU/ml

Kantitatif β hCG;

Gebelik (hafta) β hCG (mIU/mL)

<1                              5-50

2                                50-500

3                               100-10.000

4                               1000-30.000

5                               3.500-115.000

6-8                           12.000-270.000

12                            15.000-220.000

***Erkek ve gebe Olmayan <5

İnterfere edici faktörler

-Hematüri ve proteinüri idrarda yanlış pozitif sonuç verir,

-Hemoliz test sonuçlarını etkiler,

-Bazı ilaçlar yanlış negatif sonuçlara neden olabilirler (örnek:

diüretikler, prometazin),

-Bazı ilaçlar yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir (örnek:

antikonvülzanlar, antiparkinson ilaçlar, hipnotik ajanlar,

trankilizanlar (özellikle promazin ve onun türevleri) .

Yükseldiği durumlar

-,

-,

-,

-,

-,

-Bazı ,

-Bazı ,

-Bazı ,

-Uterusun hidatiform molleri,

-.

Azaldığı durumlar

-,

-,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Asetil Salisilik Asit (Salisilat) sizler için ayrıca Analjezik, anti-enflamatuar ve antipiretik hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*