Beta Karoten

Klinik kullanımı :

A hipervitaminozu ve malabsorbsiyon sendromlarının tanısında

kullanışlıdır.

Örnek toplama özellikleri

Örnek toplanması 10 saatlik sabah açlığı sonrasında olmalıdır. 0-6

ay arasındaki bebekler son 24 saat içerisinde, daha büyük hastalar

ise son 48 saat içinde A vitamininden zengin gıdalar veya vitamin

ilaçları almamış olmalıdır. 1 gün boyunca da alkol alınmamalıdır.

Örnek ışıktan korunarak transport edilmelidir. Folyo ile sarılmalıdır.

Hemolizli, sarılıklı, lipemik serumlarla çalışılmaz.

Referans değerler

Normal: 48-200 μg/dL

Yüksek: >400 μg/dL

Orta derecede yüksek: >300 μg/dL

Düşük (malabsorbsiyon): 20 μg/dL

Yükseldiği durumlar

-Karaciğer hastalıkları,

-Diabetes mellitus,

-Hipotiroidizm,

-Fazla A vitamini alımı,

-Hiperlipidemi,

-Gebelik,

-Subakut tiroidit,

-Kronik nefrit,

-Nefrotik sendrom,

-Miksödem.

Azaldığı durumlar

-Yüksek ateş,

-Enteritler,

-Kistik fibrozis,

-Ağır malabsorbsiyonlar.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar