Beyin Tümörleri Belirtileri

-->

:

Beyin tümörleri çocukluk çağında en sık görülen ikinci tümördür, erişkinde görülme sıklığı azalır. Erişkinde metastatik (vücudun başka bölgesinden beyine sıçrayan) tümörler beynin kendi do­kusundan kaynaklanan tümörlerden daha sık görülür.

Beynin kendi dokusundan kaynaklanan tü­mörler, Dünya Sağlık Örgütüne göre 4 de­receye ayrılır. Bu sınıflamada derece 1 ve 2 iyi; derece 3 ve 4 kötü huylu olarak düşü­nülür. Beyin dokusundan kaynaklanan nöroepitelyal tümörler (, oligoden­drogliom, ependimom, glioblastoma multiforme, , nöron kaynaklı tü­mörler; beyin zarlarından kaynaklanan tü­mörler (), başka yerden beyne gelen sıçrayan tümörler (metastaz) olarak sınıflandırılırlar. Ancak beynin kendi doku­sundan kaynaklanan tümörler vücudun di­ğer tümörlerinden farklı davranırlar. Beyin dokusundan kaynaklanan tümörler başka organlara yayılım ve sıçrama göstermezler, tüm beyin dokusuna beyin hücreleri ara­sında ilerleyerek yayılırlar.

Sadece beynin kendi dokusundan yüze yakın ayrı tipte tü­mör köken alabilir; yeni gelişen moleküler ve genetik tanı yöntemleri ile bu tümörle­rin her birinin farklı hızda çoğalma, büyü­me, beyin dokusunda yayılma, cerrahi ve diğer tedavilere yanıt verme özelliği olduğu görülmüştür.

Belirti ve bulgular:

Tümörün büyüme hızı ve kötü huylu olmasının yanı sıra beyinde hangi bölgede yerleşmiş olduğu ve hangi nörolojik kayba neden olduğu da önemli­dir. Kafatası içinde belli hacmin üzerinde büyüyen tümörler beyin dokusunu sıkıştı­rabilirler.

Tümörün yerleştiği ve sıkıştırdığı beyin dokusuna göre belirti ve bulgular de­ğişebilir; tümörün yerleştiği yerin karşı ta­rafında (tümör sağ beyinde yerleşmiş ise vücudun sol tarafında) kuvvetsizlik, görme kaybı, uyuşukluk ve his kaybı, konuşma bozuklukları, kişilik değişikliği, dengesiz­lik, hafıza bozuklukları olabilir. Baş ağrısı beyin tümörlerinin nadir bir belirtisidir. Bir başka deyişle, baş ağrısı ile gelen bir hasta­da bulunması diğer baş ağrısı nedeni olabilecek hastalıklardan çok daha sonra gelmektedir.

Yerleşim yeri hipofiz bez ve hipotalamus içinde ve komşuluğun­da ise hormon bozuklukları görülebilir. Hastalar nöbet geçirebilir, bilinç bulanıklı­ğı ve kaybı olabilir, bulantı ve kusma olabi­lir. Sinir tutulumuna bağlı göz hareketlerin­de bozukluk, yüzde duyu kaybı, yutma bo­zukluğu olabilir. En ileri safhada ise beynin ana merkezinin sıkışması ve kan dolaşımı­nın bozulması sonrası bilinç kaybı ve koma görülebilir.

Tanı:

Günümüzde tanı bilgisayarlı beyin tomografisi (BT) ve manyetik rezonans gö­rüntüleme (MRG) ile konulmakta­dır. Pek çok iyi kanlanan ve çevre beyin dokusunda kan-beyin bariyerini bozan tü­mör opaklı (görüntü sağlamak amacıyla ve-

rilen özel ilaçlar) maddelerin damar içine verilmesinden sonra hem BT’de hem de daha parlak görülebilmektedir. Ancak düşük dereceli ve beyin içinde yayı­larak büyüyen tümörlerin bu yolla ayırımı güç olabilir. Yeni MRG teknikleri ile felç, enfeksiyon, yangı, travma, dejeneratif ve bağışık sistemini etkileyen hastalıklardan ayırt etmek günümüzde daha kolaydır.

Tedavi:

Tümöre eşlik eden ödem (beyin dokusunda şişlik) mevcutsa kortizon teda­visi (deksametazon) başlanabilir. Genellik­le nöbeti önlemek için de ilaç tedavisi baş­lanır. Cerrahi tedavi hem tümör dokusunu uzaklaştırmak hem de doku tanısı elde et­mek için gereklidir. Tümörün yerleşimine, büyüklüğüne, tipine, bası etkisine, iyi ya da kötü huylu oluşuna, cerrahi için uygun sı­nın olup olmamasına göre cerrahi tedavi planlanır. Kötü huylu olduğu belirlenen tü­mörlere radyoterapi (ışın tedavisi) uygula­nır. Kemoterapi (İlaç tedavisi) de günü­müzde beyin tümörleri için iyi bir seçenek ve tedavi yöntemidir.

Kemoterapi; kötü huylu tümörlere ve özellikle oligodendroglial içeriği olan düşük dereceli tümörlere etkin olmaktadır.

Seyir:

Her bir tümör tipi için ayrı değerlen­dirme gerekir, beyin tümörlerinde yaşam süresini tümörün derecesi kadar tümörün yerleşimi ve hastanın genel ve nörolojik durumu belirler. Genel anlamda meningiomlar ve derece 1 tümörler cerrahi ile tam çıkarılırsa ek sorun oluşturmazlar. Dere­ce 2 tümörler astrositik veya oligodendroglial içeriğine göre genellikle 7-10 yıl civa­rında yaşam süresi beklenebilir. Derece 3 tümörler 3-5 yıl, glioblastoma multiforme 12 ay civarında yaşam beklentisine sahip­tir. Metastazlar ise ana hastalık kaynağına göre değerlendirilmelidir. Çocukluk çağı medullablastomunda  5 yıllık yaşam %40-70 hastada görülmektedir.

Bir önceki sağlık makalemiz Beyin Ölümü Kriterleri sizler için ayrıca beyin ölümü, beyin ölümü belirtileri ve beyin ölümü gerçekleşmesi hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:beyinde parlama,göz kanlanması beyin tümörü,kortizonlu ilaçlar ve beyin tumoru

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*