Bikarbonat (HCO3)

Klinik kullanımı :

Asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Örnek toplama özellikleri

Örnek alınırken ve laboratuvara taşınırken anaerobik şartlara

uyulmasına dikkat edilmelidir.

Referans değerler

25-32 mEq/L

Yükseldiği durumlar

-Metabolik alkaloz,

-Kronik kusma,

-Kompanse respiratuar asidoz,

-Yüksek hacimli gastrik emilim,

-Barbiturat,

-Aldosteronizm,

-Morfin,

-Civalı diüretiklerin kullanımı,

-Kortikosteroid kullanımı,

-Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları.

-Bazı laksatif ve diüretikler,

Azaldığı durumlar

-Metabolik asidoz,

-Kronik ve ciddi diyare,

-Kompanse respiratuar alkaloz,

-Loop diüretiklerin kronik kullanımı,

-Etilen glikol zehirlenmesi,

-Açlık,

-Asetozolamid, siklosporin kullanımı,

-Diabetik ketoasidoz,

-Akut renal yetmezlik.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar